HFPC przygotowała praktyczny przewodnik po Prawie o zgromadzeniach, w którym znajdują się podstawowe informacje o rodzajach zgromadzeń, różnicach w możliwości ich organizowania i terminach zgłaszania, a także zasadach uczestniczenia w zgromadzeniu i uprawnieniach policji wobec uczestników.

   Nowa Ustawa – Prawo o zgromadzeniach weszła w życie w połowie października 2015 r., jednak od tamtej pory została gruntownie znowelizowana. Zmiany z grudnia 2016 r. wprowadziły m.in. nową kategorię zgromadzeń – cykliczne, którym przyznano bezwzględne pierwszeństwo wobec zgromadzeń zwykłych i uproszczonych. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne zorganizowanie kontrdemonstracji w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.
   Przewodnik szczegółowo opisuje każdy typ zgromadzenia: zwykłe, cykliczne, uproszczone oraz spontaniczne. Zawarte zostały w nim wskazówki, jak można zorganizować zgromadzenie, czy może ono zostać zakazane i na jakiej podstawie może dojść do rozwiązania zgromadzenia.
   Ponadto publikacja zawiera praktyczne informacje, jakie prawa przysługują uczestnikom zgromadzeń, czego nie można robić podczas tego typu wydarzeń i jakie są kompetencje policji względem obecnych na zgromadzeniu, z wyszczególnieniem wylegitymowania, przyznania mandatu oraz zatrzymania.
   Przewodnik po Prawie o zgromadzeniach oraz wersja do wydruku w postaci książeczki A5 dostępne są na stronie HFPC
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.