Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk otrzymał oficjalną notyfikację informującą o zamiarze wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. „Żałujemy, że Wielka Brytania opuści UE, ale jesteśmy gotowi na proces, który teraz nastąpi", napisał Donald Tusk, dodając, że „w tych negocjacjach Unia będzie działać jako jedność i chronić swoje interesy."

Oświadczenie Rady Europejskiej:

„Rada Europejska otrzymała od premier Zjednoczonego Królestwa Theresy May pismo, w którym powiadamia ona, że państwo to zamierza opuścić Unię Europejską. Notyfikacja ta jest skutkiem referendum z 23 czerwca 2016 r. i rozpoczyna proces wystąpienia z UE na mocy art. 50 Traktatu. Wyrażamy ubolewanie w związku z tym, że Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską, jednak jesteśmy gotowi na proces, który teraz będziemy musieli przeprowadzić.

Jeśli chodzi o Unię Europejską, to pierwszym krokiem będzie teraz przyjęcie przez Radę Europejską wytycznych negocjacyjnych. W wytycznych zostaną przedstawione ogólne stanowiska i zasady, którymi Unia, reprezentowana przez Komisję Europejską, będzie kierować się w negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem.

W trakcie negocjacji Unia będzie działać jako jednolity podmiot i będzie chronić swoje interesy. Musimy przede wszystkim zminimalizować niepewność, jaką w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa odczuwają nasi obywatele, przedsiębiorstwa i państwa członkowskie. Zatem na początku skupimy się na wszystkich najistotniejszych rozwiązaniach pozwalających na uporządkowany przebieg procesu wystąpienia.

Podejdziemy do tych rozmów konstruktywnie i będziemy dążyć do wypracowania porozumienia. Mamy nadzieję, że w przyszłości Zjednoczone Królestwo będzie naszym bliskim partnerem.”

Przewodniczący Donald Tusk zwołał Radę Europejską na 29 kwietnia 2017 r.

Za: Komisja Europejska

 

Za: Konfederacja Lewiatan

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.