Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podtrzymał zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych w Belgii. Sędziowie uznali, że taki zakaz nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

   Do Trybunału w Strasburgu poskarżyły się dwie muzułmanki, jedna mieszkająca w Brukseli, druga w Liege. Argumentowały one, że prawo w Belgii zakazujące noszenia w miejscach publicznych ubiorów zakrywających twarz, takich jak nikab, łamie ich prawa podstawowe i dyskryminuje ze względu na religię.
   Trybunał, po zapoznaniu się ze sprawą, uznał, że restrykcje obowiązujące w Belgii od 2011 roku gwarantują więzi społeczne oraz ochronę praw i wolności, co jest podstawową wartością społeczeństwa demokratycznego i odrzucił skargę.
   Belgia wprowadziła zakaz noszenia chust zakrywających twarze w miejscach publicznych ze względu na wymogi bezpieczeństwa, by umożliwić policji rozpoznanie osób kontrolowanych na ulicy. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości ponad 130 euro.
Za: Polskie Radio

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.