Środowisko, migracja, pluralizm w mediach i dyskusja o unikaniu opodatkowania - to najważniejsze tematy w PE w tym tygodniu.

Użytkowanie gruntów

    We wtorek (11.07) Komisja Ochrony Środowiska zagłosuje nad projektem zobowiązującym państwa członkowskie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych w sektorze zarządzania gruntami. Mogą to osiągnąć sadząc nowe lasy lub lepiej zarządzając istniejącymi.

Nawozy

   W czwartek (13.07) Komisja Rynku Wewnętrznego zagłosuje nad propozycją, która ma zachęcić do wykorzystywania nawozów wyprodukowanych z odpadów organicznych i o niskiej zawartości metali ciężkich takich jak kadm.

Migracja

   W środę (12.07) Komisja Wolności Obywatelskich będzie dyskutować z ministrem imigracji Grecji Ioannisem Mouzalasem oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej i UNHCR o tym, jak UE może pomóc państwom członkowskim przyjmować i integrować uchodźców. Wcześniej tego samego dnia eksperci i przedstawiciele włoskich władz wypowiedzą się na temat misji poszukiwawczych i ratunkowych na Morzu Śródziemnym.

Wolne i różnorodne media w UE

   We wtorek (11.07) komisja zastanowi się też nad sytuacją mediów w Bułgarii, Francji, Grecji, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Posłowie chcą zidentyfikować najlepsze sposoby na wzmocnienie niezależności i ochrony dziennikarzy.

Podatki

   Ministrowie finansów Niemiec, Irlandii, Włoch i Holandii wezmą udział we wtorkowym (11.07) posiedzeniu Komisji Śledczej ds. Prania Pieniędzy. Będą rozmawiać z posłami o działaniach podjętych przez UE po wycieku tzw. „kwitów panamskich”, które pokazały ogromną skalę problemu unikania opodatkowania w Europie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.