Helsińska Fundacja Praw Człowieka zrealizowała trzy kursy e-learningowe „Prawa człowieka” w roku szkolnym 2016/2017. Wzięły w nich udział łącznie 452 osoby.

   Kurs HFPC jest otwarty dla wszystkich osób dorosłych zainteresowanych tematyką praw i wolności człowieka. Materiały edukacyjne, z których fundacja korzysta w ramach kursu, to wybrane przez zespół teksty, filmy, wykłady, komentarze wybitnych ekspertów: m.in. Marka Nowickiego – założyciela i pierwszego prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Wiktora Osiatyńskiego, prof. Ewy Łętowskiej, prof. Ireneusza Kamińskiego czy prof. Krzysztofa Warchałowskiego.
   Kolejne edycje kursu rozpoczną się we wrześniu, po przerwie wakacyjnej.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.