Amnesty International przedstawiła 6 lipca opinię w przedmiocie przyjętych i planowanych zmian legislacyjnych, które są zdaniem organizacji zagrożeniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Opinia nie ma charakteru wyczerpującego, poruszono w niej jedynie przykładowe kwestie, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi w tym zakresie.

   Prawo do sądu jest jednym z podstawowych praw człowieka gwarantowanych zarówno prawem międzynarodowym, jak i Konstytucją RP. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska.
   Amnesty International z niepokojem obserwuje zmiany legislacyjnymi przyjęte i projektowane w polskim ustawodawstwie w roku 2016 i 2017, które w jej ocenie mogą realnie wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa i powiązaną z tym kwestię prawa do sądu. Wynikiem analizy tych zmian jest Opinia Amnesty International w przedmiocie zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
   Opinia nie ma charakteru wyczerpującego, poruszono w niej jedynie przykładowe kwestie, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi w tym zakresie.
   Treść opinii dostępna jest na stronie organizacji: www.amnesty.org.pl
Za: AI

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.