„Unijny rynek to rynek, z którego powinniśmy gospodarczo czerpać ogromne korzyści, a do końca tych możliwości nie wykorzystujemy” – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska podczas Forum Jednolitego Rynku w Warszawie, zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską. Podczas dyskusji panelowych omawiano wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE.


31 marca br. w Warszawie odbyła się kolejna, szósta edycja Forum Jednolitego Rynku – SIMFO 2017. Gospodarzem spotkania, którego motto przewodnie brzmiało „JEDNOLITY RYNEK: rosnąca biurokracja czy wciąż wartość dodana?” był Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, minister Rozwoju i Finansów. Gościem honorowym forum była Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, a gościem specjalnym Jacek Czachor, mistrz rajdowy.

„Wspólny rynek w UE nie działa do końca tak, jak powinien” – oceniła w Warszawie Bieńkowska. Zauważyła, że widać to szczególnie po 13 latach członkostwa tzw. nowych krajów UE.

Komisarz stwierdziła, że dużo lepiej jest w kwestii korzyści, które wynikają ze zniesienia granic gospodarczych w Europie dla swobody przepływu towarów. Podkreślała, że przede wszystkim chodzi o to, aby wszelkie usługi można było wykonywać w innych krajach Unii Europejskiej, bez napotykania na bariery protekcjonistyczne. Bieńkowska przypomniała, że w ogłoszonej kilka dni temu Deklaracji Rzymskiej to właśnie protekcjonizm został przedstawiony jako jedno z największych zagrożeń dla przyszłości wspólnej Europy.

„Unijny rynek to rynek, z którego powinniśmy gospodarczo czerpać ogromne korzyści, a do końca tych możliwości nie wykorzystujemy” – dodała. Wyraźnie zaznaczyła, że nawet po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię na wspólnym unijnym rynku pozostanie 440 milionów konsumentów, więc nadal pozostanie on największym tego typu rynkiem na świecie.

Elżbieta Bieńkowska wyraziła żal z powodu decyzji Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej, mówiąc, że Wielka Brytania, poza Polską i kilkoma innymi krajami, była tym krajem, który najbardziej popierało rozwiązania przedstawiane przez nią i przez Komisję Europejską w celu minimalizowania granic ekonomicznych.

Odpowiadając na pytania dotyczące kosztów, jakie Wielka Brytania będzie zmuszona ponieść za dostęp do jednolitego rynku UE, zastrzegając, że jest zbyt wcześnie na prognozy, jednocześnie dała do zrozumienia, że "będzie to bolesny proces dla Zjednoczonego Królestwa", ponieważ wielkość rynków UE i Wielkiej Brytanii jest nieporównywalna:

„Dla obu stron to nie będzie przyjemne doświadczenie, ale dla Wielkiej Brytanii to będzie bardziej bolesny proces niż dla Unii Europejskiej, o ile wszystkie kraje członkowskie będą mówiły jednym głosem (...). Na pewno koszty dla Wielkiej Brytanii będą o wiele poważniejsze niż (...) słyszeliśmy w kłamstwach w kampanii przedreferendalnej” – powiedziała.

Bieńkowska zaznaczyła też, że nasza część Europy powinna być traktowana jako istotna część Europy, a wszystkie firmy Europy Wschodniej powinny być traktowane jak cała reszta firm w tzw. starej Europie.

Za: KE w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.