Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał 6 lipca zarządzenie zawierające wykaz 323 wolnych stanowisk asesorskich. Stanowska te są przeznaczone dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie zostali skreśleni z listy aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz referendarzy sądowych i asystentów sędziów, którzy w latach 2011-2016 zdali egzamin sędziowski.

   Zarządzenie dotyczące stanowisk asesorskich wynika ze zmian w ustawach o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz o ustroju sądów powszechnych, które niedawno weszły w życie. Nowe regulacje, odpowiadające sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej, przywracają w polskim prawie instytucję asesury sądowej. Asesorami mogą zostać aplikanci sędziowscy, którzy zakończyli kształcenie w KSSiP i przystąpili do egzaminu sędziowskiego. O pierwszeństwie przyjęcia na stanowisko asesora decyduje wynik egzaminu.
   Asesorzy, a więc „sędziowie na próbę”, otrzymują wszelkie atrybuty niezawisłości, przysługujące „pełnoprawnym” sędziom. Jeśli przebieg ich służby nie będzie budził zastrzeżeń, ich kandydatury zostaną przedstawione Prezydentowi RP przez Krajową Radę Sądownictwa – już bez, obowiązkowego dotąd także dla absolwentów KSSiP, konkursu na wolne stanowisko sędziowskie.
   Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ogłosił też informację o zamiarze obwieszczenia o 50 wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach apelacyjnych, 233 – w sądach okręgowych i 5 w sądach rejonowych.
Szczegóły w ogłoszeniu na stronie ministerstwa.
Za: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.