Posłowie Parlamentu Europejskiego niepokoją się sytuacją praw człowieka w Turcji i zapowiadanymi przez Ankarę zmianami w konstytucji, które mają dać dodatkowe uprawnienia prezydentowi. W środę, 5 lipca, w Parlamencie odbyła się debata nad postępami Turcji na drodze do członkostwa do UE. Dzień później posłowie zagłosują nad rezolucją, w której apelują o zawieszenie rozmów o akcesji, jeśli zapowiadane zmiany konstytucyjne wejdą w życie. Szczegóły w rozmowie ze sprawozdawczynią Kati Piri (S&D, Holandia).

Rozmowa z posłanką Parlamentu Europejskiego Kati Piri (S&D, Holandia) o propozycji zawieszenia rozmów z Turcją w sprawie jej członkostwa w Unii Europejskiej.
Jakie warunki Parlament stawia Turcji i jaki skutek miałoby zawieszenie negocjacji?
   Jeśli Turcja przywróci karę śmierci, jeśli wprowadzi w życie zapowiadany pakiet zmian konstytucyjnych, to przerwanie rozmów o integracji z UE jest jedyną możliwą decyzją. To nie oznacza, że zakończymy wszelkie formy współpracy.
   Finansowym skutkiem zawieszenia rozmów byłaby strata przez Turcję kilkuset milionów euro rocznie z przedakcesyjnych unijnych funduszy. Parlament chciałby, żeby w takim przypadku te pieniądze zostały przekazane bezpośrednio na finansowanie społeczeństwa obywatelskiego w Turcji. Skutek polityczny byłby taki, że 60 lat prób Turcji, by zbliżyć się do Europy, dobiega do gwałtownego końca.
Choć relacje UE z Turcją pogorszyły się, to dalej pozostaje ona kluczowym partnerem w kwestiach takich jak terroryzm i migracja. W jaki sposób możemy zagwarantować utrzymanie współpracy?
   Pomimo działań jej obecnego rządu Turcja pozostaje ważnym partnerem UE na wielu polach. Ten Parlament nie mówi: „Zaprzestańmy współpracy z Turcją”.
   Unia Europejska współpracuje z wieloma państwami na świecie, z którymi nie prowadzi negocjacji o akcesji. W sprawie migracji próbujemy zawrzeć umowy z krajami, które nie leżą nawet w Europie.
W jaki sposób UE może promować demokrację i prawa człowieka w Turcji?
   Unia Europejska musi zmienić swoją politykę. W tej chwili liderzy UE, za wyjątkiem Parlamentu Europejskiego, wybierają strategię czekania i liczenia na to, że pewnego dnia sytuacja w Turcji się poprawi. Nie stawiają Turcji warunków. W ten sposób wzmacniają autorytaryzm.
   Nie możemy siedzieć z założonymi rękami, czekać i gawędzić z prezydentem Erdoganem, podczas gdy sytuacja w Turcji ciągle się pogarsza. Unia musi zdecydowanie zabrać głos i ten Parlament to robi.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.