5 lipca br. posłowie Parlamentu Europejskiego wzywali Komisję do zwalczania HIV, gruźlicy oraz zapalenia wątroby typu C oraz opracowania długoterminowych programów leczenia. Konieczne jest stworzenie zharmonizowanego programu nadzorowania zakażeń, który pozwoli na terminowe wykrycie wybuchu epidemii, ocenę tendencji w ich występowaniu oraz oszacowanie kosztów zdrowotno-społecznych, a także na skuteczne śledzenie w czasie rzeczywistym, w jaki sposób przebiegają diagnozowanie, leczenie i opieka.

• Testy na obecność wirusa HIV powinny być bezpłatne w celu przyspieszenia diagnozy
• Walka z rosnącą odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku gruźlicy
• Wypracowanie zharmonizowanych schematów działania w walce z wirusowym zapaleniem wątroby w UE
HIV
   Ponieważ HIV pozostaję chorobą zakaźną, narażającą na największą społeczną stygmatyzację, Komisja oraz państwa członkowskie, powinny ułatwiać chorym, także z grup najsłabszych społecznie, dostęp do innowacyjnych sposobów leczenia oraz zwalczać stygmatyzację. Posłowie proponują oferowanie darmowych testów na obecność wirusa HIV, aby zapewnić wczesne wykrywanie zakażeń.
Gruźlica
   Gruźlica, która jest przyczyną śmierci największej ilości ludzi żyjących z wirusem HIV, stała się poważnym problemem transgranicznym w zglobalizowanym świecie. Liczba osób zarażonych gruźlicą wzrosła na świecie, w 2014 roku, trzeci rok z rzędu.
   Posłowie podkreślają, jak istotne jest zwalczanie rosnącej odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i wzywają liderów UE do opracowania transgranicznych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób oraz wspólnych działań.
Żółtaczka typu C
   Ponad 90% pacjentów nie ma żadnych objawów choroby po zakażeniu żółtaczką typu C (HCV), nie istnieje również jednolity protokół wykrywania zapalenia wątroby w państwach członkowskich, dlatego możliwe jest niedoszacowanie liczby osób chorych, uważają posłowie. Komisja Europejska powinna uruchomić program harmonizujący protokoły wykrywania, kontroli i leczenia, w celu wyeliminowania wirusowego zapalenia wątroby typu C w UE, do roku 2030.
Fakty
• W 2015 roku, zgłoszono 3 000 nowych zakażeń wirusem HIV, w 31 krajach UE oraz EFTA.
• Szacunkowo, 120 000 ludzi w Europie choruje na gruźlicę wielolekoodporną.
• Wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego w skali globalnej
• Zgodnie z szacunkami Europejskiego centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jedna na siedem osób żyjących z wirusem HIV nie zna swojego statusu serologicznego.
• Szacowany średni czas, który upływa między zakażeniem a diagnozą, wynosi cztery lata.
• Do roku 2050, z szacowanych 10 milionów zgonów rocznie w UE, z powodu odporności na działanie leków, jedna czwarta spowodowana będzie przez lekoodporne szczepy gruźlicy.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.