Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu edukacyjnego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Kandydaci otrzymują szeroki wachlarz możliwości. Mogą starać się o udział nie tylko w Programie Głównym, będącym kontynuacją pierwszej edycji projektu, lecz również w Programie Student (dla studentów pierwszego i drugiego roku) oraz w Programie Praw Człowieka, przeprowadzanym z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

   W związku z sukcesem pierwszej edycji Pracowni Liderów Prawa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji projektu.
   Kandydaci otrzymują szeroki wachlarz możliwości. Mogą starać się o udział nie tylko w Programie Głównym, będącym kontynuacją pierwszej edycji projektu, lecz również w Programie Student (dla studentów pierwszego i drugiego roku) oraz w Programie Praw Człowieka, przeprowadzanym z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.
    Zastosowany model nauczania zakłada nowoczesną formę kształcenia prawników. Przewiduje wiele zajęć teoretycznych, praktycznych i warsztatowych, podczas których liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki i organizacji społecznych będą dzielić się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem, wzmacniając ich kompetencje i przygotowując do współczesnych wyzwań.
   Zajęcia w ramach Pracowni Liderów Prawa będą odbywały się w formie weekendowych zjazdów w ośrodkach szkoleniowych w Warszawie i okolicy.
   Pierwszy etap rekrutacji odbywa się poprzez nabór wniosków. Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym należy wejść na stronę https://liderzy.iws.org.pl/ i prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przyjmowanie wniosków trwa do końca lipca.
Za: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.