HFPC skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu, w której przedstawiła analizę systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem instytucji odszkodowania od Skarbu Państwa za wadliwą decyzję podatkową.

   HFPC przybliżyła Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka polskie realia, w których podatnicy po długotrwałej batalii z instytucjami państwowymi nie uzyskują odszkodowania, mimo iż działanie organów podatkowych było dla nich źródłem poważnej szkody.
   „W opinii zwróciliśmy uwagę na znacząca dysproporcję między ilością skarg wpływających do sądów administracyjnych, liczbą wyroków korzystnych dla podatników, a liczbą spraw o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Można wysunąć wniosek, że w większości przypadków podatnik zatrzymuje się na etapie, na którym uda mu się doprowadzić do wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej decyzji podatkowej” – zauważa dr Adam Ploszka, prawnik HFPC.
   Statystyki wskazują również, że wśród tej nielicznej grupy spraw wnoszonych w związku ze szkodą wyrządzoną decyzją podatkową większość spraw o odszkodowanie od Skarbu Państwa kończy się przegraną podatnika.
Po przeanalizowaniu procedury dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa oraz statystyk obrazujących liczbę spraw zarejestrowanych w Prokuratorii Generalnej stwierdzić można, iż instytucja roszczenia odszkodowawczego od Skarbu Państwa za wadliwie decyzje podatkowe w praktyce ma marginalne znaczenie” – dodaje dr Adam Ploszka
   HFPC przedstawiła opinię w związku z zakomunikowaniem rządowi polskiemu skargi Andrzeja Rucińskiego przeciwko Polsce (skarga nr 22716/12). Pełna treść opinii dostępna na stronie Helsińskiej Fundacji.
Za: HFPC

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.