Zmarła Simone Veil, feministka i była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Parlament oddał hołd jej wkładowi w integrację europejską.

   Simone Veil zmarła 30 czerwca w wieku 89 lat. Była więźniarka niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, zasłużona feministka i wybitna francuska polityk była pierwszą przewodniczącą Parlamentu Europejskiego wybranego w pierwszych wyborach powszechnych w 1979 roku i pierwszą kobietą na tym stanowisku.
   Zdaniem przewodniczącego Parlament Europejskiego Antonio Tajaniego Veil była "wielką przewodniczącą PE, sumieniem UE, bojowniczką przeciwko antysemityzmowi i obrończynią praw kobiet". "Jej przekaz odnoszący się do kobiet i antysemityzmu pozostaje istotny do dziś" - stwierdził w oświadczeniu Tajani.
   Simone Veil urodziła się 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji w żydowskiej rodzinie. W 1944 roku wraz z rodziną została aresztowana i deportowana do Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, następnie Bobrek i Belsen-Bergen. Jej rodzice i brat zmarli w obozach.
   Po wojnie Simone Veil, z wykształcenia prawniczka, podjęła pracę we francuskim Ministerstwie Sprawiedliwości, a w 1974 roku została ministrem zdrowia. W 1979 roku zdobyła mandat posła w pierwszych bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego.
   "Mam zamiar poświęcić cały mój czas i energię na zadanie, które stoi przed nami. (...) Jestem przekonana, że pluralistyczna natura naszego Zgromadzenia może służyć wzbogaceniu naszej pracy, a nie jako hamulec w kontynuowaniu budowy Europy" - mówiła Simone Veil na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Parlamentu w 1979 roku.
   Veil była przewodniczącą Komisji Prawnej, a poza tym zasiadała w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Spraw Politycznych, Komisji Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa oraz Podkomisji Praw Człowieka. Była również członkiem specjalnej komisji ds. reunifikacji Niemiec, którą ustanowiono w 1990 roku. Veil pełniła również funkcje przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Grupy Liberalnej i Demokratycznej (Liberal and Democratic Group), która następnie przekształciła się w Grupę Liberalnych i Demokratycznych Reformatorów (Liberal and Democratic Reformist Group).
   W 1993 roku, po 14 latach w Parlamencie Europejskim, Veil wróciła do francuskiej polityki.
   W 1981 roku Veil została uhonorowana prestiżową Nagrodą Karola Wielkiego.
   Od 2011 roku imię Simone Veil nosi Agora położona przed siedzibą PE w Brukseli.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.