Upamiętnienie Helmuta Kohla, sprawozdania o migracji, zagraniczni terroryści-bojownicy i dialog międzyreligijny. To tematy, którymi Parlament Europejski zajmie się w tym tygodniu.

   W sobotę, 1 lipca, w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu odbędzie się uroczystość upamiętniająca Helmuta Kohla, byłego kanclerza Niemiec, który przyczynił się do zjednoczenia Niemiec w 1990 r., a w 1998 r. został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Europy.
   W poniedziałek komisja wolności obywatelskich (LIBE) przedstawi sprawozdanie z misji do Grecji w maju tego roku. Tego samego dnia Komisja Europejska przedstawi dwa raporty: o relokacji i przesiedleniach oraz o wprowadzeniu w życie porozumienia między Unią Europejską i Turcją.
   W czwartek, na posiedzeniu komisji LIBE przewodnicząca Eurojustu, instytucji wspierającej państwa członkowskie UE w walce z transgraniczną przestępczością, Michèle Coninsx przedstawi najważniejsze wnioski z raportu o terrorystach-bojownikach przybywających do Europy.
   We wtorek, w Parlamencie odbędzie się seminarium pt. „Przyszłość Europy - Refleksje dla UE przed 2025 r.”. To jedno z cyklu spotkań zorganizowanych przez Parlament wraz z europejskimi kościołami, religiami oraz filozoficznymi i duchowymi, ale niezwiązanymi z żadną konkretną wiarą, organizacjami. W spotkaniu weźmie udział również wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinnes (chadecy, Irlandia) i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.