Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście zawiesił postępowania wytoczone przeciwko prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sąd stwierdził, że Trybunał nie posiada prezesa.

   Jak podaje RMF FM, proces Trybunałowi chciał wytoczyć prywatny przedsiębiorca. Rozprawa trwała kilka minut. Sędzia Wojciech Łączewski miał zapytać prawnika, który reprezentował TK, kto podpisał mu pełnomocnictwo na reprezentowanie Trybunału.
   Gdy adwokat odpowiedział, że Julia Przyłębska, sędzia uznał je za nieważne, bo nie ma ono mocy prawnej. Portal gazetaprawna.pl podał, że postępowanie zostało zawieszone.
To pierwsza taka decyzja sądu.
   Przedsiębiorca Marek Jarocki domagał się zadośćuczynienia po tym, jak w zeszłym roku TK odmówił rozpoznania jego skargi ws. wyboru trzech sędziów TK, których Sejm wybrał pod koniec 2015 r. w miejsce sędziów wybranych przez koalicję PO-PSL.
   Sędzia Wojciech Łączewski stwierdził, że sąd musi mieć pewność, że TK jest prawidłowo reprezentowany. Jednak wciąż nie ma odpowiedzi Sądu Najwyższego, czy prezes Julia Przyłebska została wybrana prawidłowo.
   Sędzia w rozmowie z RMF FM tłumaczył, że do czasu tego rozstrzygnięcia nie może prowadzić sprawy Marka Jarockiego. Jeśli okaże się, że Julia Przyłębska nie została skutecznie wybrana na prezesa TK, należałoby powtórzyć proces o zadośćuczynienia dla Marka Jarockiego.
Za: WP Wiadomości

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.