Dziś i jutro (22-23 czerwca) będzie trwać szczyt Unii Europejskiej. Główne tematy rozmów przywódców krajów Unii to obronność, migracja, Brexit oraz sankcje wobec Rosji.

   Kwestia unijnej polityki obronnej będzie omawiana na pierwszej sesji roboczej szczytu. Później, w części dotyczącej spraw międzynarodowych europejscy przywódcy mają dać zielone światło dla przedłużenia o pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji. Unijni liderzy krótko omówią także przygotowania do Brexitu wspólnie z premier Theresą May. A w nocy, już bez niej, ustalą kryteria przeniesienia w przyszłości dwóch unijnych agencji z Londynu na teren Wspólnoty.
   W piątek głównym tematem będzie kryzys migracyjny. Jak wynika z ustaleń Polskiego Radia - jest nowy projekt wniosków unijnego szczytu, ale nie ma w nim wezwania Komisji Europejskiej do zmiany propozycji dotyczącej obowiązkowego przyjmowania uchodźców.
   Początkowo w projekcie wniosków przygotowanych na szczyt był zapis, że Komisja powinna wprowadzić zmiany do swojej propozycji nowego prawa azylowego. Przewidywała ona automatyczne przyjmowanie uchodźców na wypadek kryzysu migracyjnego i kary finansowe za odmowę. Zapis wzywający do zmian był po myśli Polski, która uważa, że propozycja Komisji jest zła, podzieliła unijne kraje, które nie mogą się w tej sprawie porozumieć. A poza tym nie bierze pod uwagę innej formy okazywanej solidarności w kryzysie migracyjnym, czyli ochrony zewnętrznych granic i pomocy uchodźcom w obozach poza Unią. Apelu o wprowadzenie zmian już nie ma, jest za to ogólna prośba o prowadzenie negocjacji przy "aktywnej pomocy Komisji Europejskiej".
   W nieoficjalnych rozmowach unijni urzędnicy przyznają, że na razie prace nad nowym prawem azylowym wyhamowały, ale jesienią wrócą ze dwojoną siłą, już po wyborach parlamentarnych w Niemczech. Nieoficjalnie można też usłyszeć, że Berlin chce wpisania do wniosków ze szczytu, że w październiku nastąpi przegląd i podsumowanie prac.
Za: Polskie Radio

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.