13 czerwca 2017 r. z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej 17 organizacji i podmiotów reprezentujących sektor europejskich dystrybutorów, zatrudniających ponad 1,5 miliona pracowników, skierowało do Vytenisa Andriukaitisa, Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, list otwarty w sprawie projektowanego systemu śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych (T&T). Sygnatariusze dokumentu popierają efektywny system śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych. Niestety zaproponowane przez KE rozwiązania wprowadzają uciążliwy i nieefektywny system kontroli produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych, który obok obecnych obowiązków dystrybutorów nałoży inne, dodatkowe wymagania.

   Co więcej tak skomplikowany system nie był nigdzie sprawdzony w realnych warunkach. Nie jest oparty na międzynarodowych otwartych standardach tj. ISO czy GS1 i będzie wymagał wprowadzenia szeregu zbędnych, czasochłonnych i kosztownych procesów i procedur.
Treść listu poniżej:
                                                                           List otwarty
   Jako przedstawiciele bardzo ważnego sektora europejskich dystrybutorów, zatrudniającego ponad 1,5 miliona pracowników, jesteśmy zaniepokojeni planami wprowadzenia przez Komisję Europejską nowych biurokratycznych obciążeń związanych z zarządzaniem dystrybucją wyrobów tytoniowych. Jesteśmy świadomi, iż zgodnie z unijną Dyrektywą Tytoniową (TPD) (2014/40/WE) dystrybutorzy będą zmuszeni do wdrożenia i stosowania od maja 2019 systemu śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych (T&T). Pomimo bardzo bliskiego terminu do wdrożenia systemu T&T nadal nie wiadomo jak ma on działać. Niedawne spotkanie robocze zorganizowanego przez Komisję Europejską oraz zewnętrznego konsultanta (firmę EVERIS, która na zlecenie KE przygotowała raport nt. systemu T&T) wzmocniło nasze obawy, że tani i operacyjnie realistyczny system nie zostanie wprowadzony w wymaganym terminie.
   System zaproponowany przez EVERIS wymaga utworzenia nowego biurokratycznego organu pod nadzorem Komisji Europejskiej, centralnie kontrolującego wielkość produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Naszym zdaniem jest to rozwiązanie niewydolne i nieefektywne, nieprzedyskutowane z dystrybutorami i Państwami Członkowskimi. Podczas, gdy niektóre Państwa Członkowskie używają własnych centralnych systemów dystrybucji wyrobów tytoniowych i alkoholowych, nie mamy wiedzy by ten temat był przedmiotem mandatu udzielonego Komisji Europejskiej, lub chociaż wspomniany w rozmowach z władzami lub dystrybutorami. 
   Wszyscy popieramy efektywny system śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych. Niestety zaproponowane przez KE rozwiązania wprowadzają uciążliwy i nieefektywny system kontroli produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych, który obok obecnych obowiązków dystrybutorów nałoży inne, dodatkowe wymagania. Co więcej tak skomplikowany system nie był nigdzie sprawdzony w realnych warunkach. Nie jest oparty na międzynarodowych otwartych standardach tj. ISO czy GS1 i będzie wymagał wprowadzenia szeregu zbędnych, czasochłonnych i kosztownych procesów i procedur. Prostsze i skuteczniejsze systemy śledzenia produktów są dostępne a doświadczenia naszej branży w tym zakresie wydają się być ignorowane lub podważane.
   System zaproponowany przez EVERIS wymaga uzyskiwania przez każdego producenta czy dystrybutora w łańcuchu dostaw pre-autoryzacji każdego kroku postępowania z produktami tytoniowymi. Jako dystrybutorzy operujemy równolegle dużą gamą różnych produktów w każdej dostawie i koszt wprowadzania nowego odrębnego systemu dla wyrobów tytoniowych jest zaporowy. Mówiąc wprost uniemożliwi on małym dystrybutorom działalność. W konsekwencji prowadzić będzie do znaczącego ryzyka wymuszonego zamykania działalności oraz zwolnień w sektorze. Apelujemy do Komisji Europejskiej, aby poważnie potraktowała nasze uwagi. Zanim, jakiekolwiek nowe obowiązki zostaną nałożone na nasz sektor, sugerujemy szczegółowe przeanalizowanie wszystkich możliwych skutków w konsultacji z naszym sektorem. Nie chodzi tylko o kwestię kosztów, ale także o osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest zwalczanie nielegalnego handlu. Nie ma sensu tworzenie zbyt skomplikowanego systemu, który nie będzie działał w realiach rynkowych. Tak samo nie ma sensu tworzenie systemu, który nie będzie mógł być wdrożony do maja 2019, który zwiększy ryzyko zakończenia działalności przez legalnych dystrybutorów, co jako skutek uboczny zwiększy przestrzeń dla wzrostu nielegalnego handlu. 
   Komisja Europejska z dumą podkreśla zobowiązanie do tworzenia lepszego i prostszego prawodawstwa chroniącego konsumentów i ograniczającego negatywny wpływ na biznes. Realizacji tych właśnie zasad brakuje w omawianej propozycji i dlatego oczekujemy możliwości dyskusji na temat i wspólnego zaangażowania w stworzenie regulacji, które istotnie będą wymierzone w nielegalny handel wyrobami tytoniowymi.
Za: KIG

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.