W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego zajmą się m.in. zaostrzeniem przepisów służących walce z dopalaczami oraz ustanowieniem mechanizmu pomocy firmom podlegającym podwójnemu opodatkowaniu.

Dopalacze
   W czwartek Komisja Wolności Obywatelskich przyjmie nowe środki w walce z dopalaczami - chodzi m.in. o bardziej restrykcyjne terminy oceny ryzyka oraz szybsze procedury wpisywania podejrzanych substancji na listę nielegalnych narkotyków.
Cele Zrównoważonego Rozwoju
   W środę ambasadorzy Celów Zrównoważonego Rozwoju spotkają się z posłami Komisji Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, by przedyskutować działania UE w dziedzinie polityki rozwoju. Wśród gości są m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus oraz Paul Polman z Unilever.
Podwójne opodatkowanie
   Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych zagłosuje w czwartek nad przepisami o mechanizmie pomocy przedsiębiorstwom, które podlegają opodatkowaniu w dwóch państwach członkowskich UE. Obecnie wartość sporów tego typu sięga ponad 10 mld euro rocznie.
Uchodźcy we Włoszech
   W czwartek posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich będą dyskutować o sposobach poprawy sytuacji migrantów i uchodźców przybywających do Włoszech - jednego z państw najbardziej dotkniętych kryzysem migracyjnym.
Wizyta prezydenta Boliwii
   W czwartek prezydent Boliwii Evo Morales odwiedzi Parlament Europejski - spotka się z przewodniczącym Tajanim oraz posłami z Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji Praw Człowieka.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.