Posłowie Parlamentu Europejskiego 17 maja br. debatowali w sprawie ustaleń Rady Europejskiej na temat Brexitu. Z zadowoleniem odnotowali oni jednomyślność 27 państw i instytucji Unii w sprawie Brexitu. Chcieliby, aby ta postawa stanowiła też punkt wyjścia dla głębokiej i pilnej reformy UE, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

   Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przedstawił w Parlamencie wytyczne dotyczące negocjacji w sprawie Brexitu przyjęte przez państwa członkowskie na szczycie UE 29 kwietnia. Z zadowoleniem odnotował zbieżność porozumienia zawartego w Radzie Europejskiej z przyjętym wcześniej stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Określone w ten sposób zasady i margines negocjacyjny powinny stać się podstawą mandatu negocjacyjnego, który - jak przypomniał Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej (prowadzącej negocjacje w imieniu UE) - zostanie przyjęty przez Radę 22 maja.
   Większość mówców, podobnie jak główny unijny negocjator Michel Barnier, podkreśliła jedność jaka w sprawie Brexitu panuje między instytucjami UE i między 27 państwami członkowskimi przekonanymi o konieczności wspólnego działania w celu osiągnięcia zrównoważonego porozumienia z Wielką Brytanią.
   Motywem przewodnim debaty były podstawowe zasady, którym mają być podporządkowane negocjacje:
• negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między UE i Wielką Brytanią nie będą mogły się rozpocząć dopóki nie zostaną poczynione „znaczące postępy” w rokowaniach na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE;
• priorytetem jest zagwarantowanie praw obywateli Unii, których mogą dotknąć skutki brytyjskiej decyzji o opuszczeniu UE;
• zachowanie zdobyczy procesu pokojowego w Irlandii Północnej (w tym brak fizycznej granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną);
• zapewnienie dochowania przez Zjednoczone Królestwo wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z członkostwa w UE.
   Michel Barnier zwrócił uwagę na konieczność przejrzystości negocjacji. Zaczną się one po brytyjskich wyborach w dniu 8 czerwca.
   Większość posłów podkreśliła, że równocześnie z negocjowaniem „uporządkowanego” wystąpienia Wielkiej Brytanii, Unia powinna przystąpić do wewnętrznej reformy UE. Powinna ona posłużyć do rozwiązania problemów obywateli i sprawić, że staną się bardziej świadomi korzyści płynących z integracji europejskiej. Kapitał wzajemnego zaufania i jednomyślności w sprawie Brexitu powinien zostać wykorzystany również do przeprowadzenia niezwłocznych reform.
   Poparcie Brexitu przez Brytyjczyków, ale też wzrost populizmu w niektórych krajach Unii, w szczególności we Francji i Holandii, powinny stanowić lekcję dla europejskich decydentów, uznało wielu parlamentarzystów. Ostatnie zwycięstwa wyborcze partii proeuropejskich zostały przez nich odnotowane z satysfakcją, ale jednocześnie wielu przestrzegało przed triumfalizmem, bo „populizmy i nacjonalizmy nie umarły.” Posłowie podkreślali, że bardziej niż kiedykolwiek należy pilnie wsłuchać się w głosy Europejczyków i tak zarysować przyszłe kontury ustrojowe UE, aby spełnić ich oczekiwania w dziedzinie standardów środowiskowych i społecznych w kontekście globalizacji, odnośnie organizacji rynku pracy, wyzwań technologicznych, podatków, bezpieczeństwa obywateli.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.