Sytuacja w Polsce to jeden z zaplanowanych tematów dzisiejszego (16.05) spotkania w Brukseli unijnych ministrów do spraw europejskich. O dyskusję wnioskowała Komisja Europejska, która uważa, że w Polsce występuje zagrożenie dla praworządności. W związku ze sporem konstytucyjnym Bruksela rozpoczęła w styczniu ubiegłego roku procedurę przeciwko Warszawie. Polski rząd odpiera zarzuty i odpowiada, że wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami.

   Na to spotkanie Komisja Europejska przygotowała jednostronicowy dokument, streszczający dotychczasowy przebieg rozmów z polskim rządem w ramach procedury kontroli praworządności. Teraz także negatywnie ocenia proponowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości.
   „Odpowiemy własną narracją na wszystkie kwestie, które zostaną poruszone"- mówił wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. „Cała ta dyskusja jest bezprzedmiotowa. W Polsce nie dzieją się żadne rzeczy, które wymagałyby uruchamiania takiej dyskusji, ani tym bardziej artykułu 7" - powiedział szef polskiej dyplomacji.
   Artykuł 7 przewiduje sankcje, jednak Komisja już wcześniej zapowiadała, że wniosku o ich nałożenie nie prześle do unijnych krajów. „Nie zatrzaskuję żadnych drzwi, jestem otwarty na rozmowy. Wiem, że uruchomienie artykułu 7 to skazywanie się na porażkę" - mówił w marcu w Europarlamencie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.
   W tej sprawie wymagana jest jednomyślność wszystkich krajów, a kilka z nich już sygnalizowało, że wniosku o sankcje nie poprze. Dziś Komisja ma wprawdzie wspomnieć o artykule 7, ale tylko informując, że jest taka możliwość.
Za: Polskie Radio

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.