Kilka znanych europejskich organizacji pozarządowych napisało do krajów UE z prośbą o zaangażowanie się w walkę o praworządność w Polsce. Według ujawnionego przez Politico listu, organizacje pozarządowe apelują do państw członkowskich UE o "ochronę praworządności i praw człowieka w Polsce

   "Polski rząd kontynuuje podważanie rządów prawa, umacnia kontrolę nad mediami i osłabia ochronę praw człowieka" - piszą autorzy listu.
   NGO-sy apelują o potępienie Polski podczas sesji General Affairs Council, czyli rady ministrów państw UE ds. europejskich. Rada, która spotyka się 16 maja br. w Brukseli, po raz pierwszy w historii Unii ma zająć się tematem przestrzegania praworządności przez jedno z państw Unii - właśnie Polskę.
   Pod listem podpisały się: Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Praw Człowieka AEDH, Amnesty International, Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka FIDH, Human Rights Watch, Open Society oraz Reporterzy Bez Granic.
Za: onet.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.