W roku 2017 egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski - ponad 79% kandydatów na radców prawnych.

   Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 39 komisji egzaminacyjnych przystąpiło 2592 zdających.
   Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 646 ocen niedostatecznych, w tym z zadania z zakresu prawa karnego – 118, tj. około 18 %, z zadania z zakresu prawa cywilnego – 215, tj. około 33%, z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 240, tj. około 37%, z zadania z zakresu prawa administracyjnego – 58, tj. około 9% i z zadania z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 15 tj. około 2%.
   Egzamin radcowski przeprowadziły 42 komisje egzaminacyjne. Do egzaminu przystąpiło 2840 zdających.
   Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 891 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego - 223, tj. około 38%, z zakresu prawa cywilnego - 263, tj. około 45%, z zakresu prawa gospodarczego - 241, tj. około 41%, z zakresu prawa administracyjnego - 110, tj. około 19% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 54, tj. około 9%. Najwięcej trudności przysporzyło zatem zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, zaś najmniej - zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Za: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.