Ostateczna oferta cenowa, rozróżnienie między prywatnymi a komercyjnymi ofertami zakwaterowania, łatwiejsze rozstrzyganie sporów – to zmiany, jakie wprowadza platforma cyfrowa Airbnb. To wynik wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ds. ochrony konsumentów z lipca 2018 r. Airbnb pośredniczy w krótkoterminowym wynajmie mieszkań i domów, głównie turystom. Utrzymuje się z prowizji.

   Komisja Europejska ogłosiła, że w wyniku negocjacji z Airbnb platforma ta ulepszyła i w pełni wyjaśniła sposób, w jaki przedstawia konsumentom oferty zakwaterowania, które są obecnie zgodne z normami określonymi w unijnym prawie ochrony konsumentów.
   Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: „W te wakacje Europejczycy dostaną to, co widzą, rezerwując zakwaterowanie. Porównywanie i rezerwowanie hotelu lub innego zakwaterowania przez internet stało się szybkie i łatwe. Konsumenci mogą teraz mieć pewność, że cena wyświetlona na głównej stronie to cena, którą ostatecznie zapłacą. Jestem bardzo zadowolona, że Airbnb wyraziło gotowość do współpracy z Komisją Europejską i organami krajowymi ds. ochrony konsumentów nad ulepszeniem zasad funkcjonowania swojej platformy. Spodziewam się, że inne platformy wezmą przykład z Airbnb”.
   Airbnb uwzględniło wszystkie żądania Komisji Europejskiej i organów krajowych ds. ochrony konsumentów, którymi koordynował norweski organ ds. ochrony konsumentów, i w pełni dostosowało swoje praktyki i warunki do przepisów UE w dziedzinie ochrony konsumentów.
Najważniejsze ulepszenia i zmiany:
• Podczas wyszukiwania zakwaterowania w konkretnych datach użytkownicy widzą na stronie wyników całkowitą cenę, w tym wszystkie obowiązkowe opłaty i koszty (takie jak opłaty za usługi i sprzątanie oraz lokalne podatki). Na ostatniej stronie nie wyświetlają się żadne niezapowiedziane obowiązkowe opłaty.
• Airbnb wyraźnie rozróżnia między prywatnymi a profesjonalnymi gospodarzami.
• Na swojej stronie internetowej Airbnb zapewnia łatwo dostępny link do platformy internetowego rozstrzygania sporów oraz dostarcza wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rozstrzygania sporów.
Airbnb zmieniło również warunki świadczenia usług:
• Wyjaśnia, że użytkownicy mogą wnieść sprawę przeciwko Airbnb przed sąd w swoim kraju zamieszkania .
• Przestrzega podstawowych praw użytkowników do pozwania gospodarza w przypadku poniesienia szkody osobistej lub innych szkód .
• Zobowiązuje się, że nie będzie jednostronnie zmieniać warunków umowy bez uprzedniego, jasnego poinformowania o tym użytkowników oraz bez umożliwienia im rozwiązania umowy.
Kontekst
   Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów przeprowadziła wspólną ocenę praktyk Airbnb i warunków świadczenia usług przez tę platformę, przy wsparciu Komisji Europejskiej i pod kierownictwem norweskiego urzędu ds. ochrony konsumentów. Ocenę rozpoczęto w lipcu 2018 r.
   Unijne rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zrzesza organy krajowe ds. ochrony konsumentów w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Na tej podstawie organ krajowy w każdym państwie UE może zwrócić się o pomoc do innych organów w innym państwie UE, aby powstrzymać w ten sposób transgraniczne naruszanie unijnego prawa ochrony konsumentów.
   Współpracę można rozpocząć w celu egzekwowania różnych unijnych przepisów ochrony konsumentów, takich jak dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.