Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła 13 czerwca br. szereg aktów legislacyjnych. Dotyczą one  następujących dziedzin: zatrudnienie i polityka społeczna, rolnictwo i rybołówstwo, środowisko, rynek wewnętrzny i przemysł, transport. To efekt ostatnich negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie różnych aktów przed końcem kadencji.

Oto wykaz przyjętych aktów:
Zatrudnienie i polityka społeczna
Dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej
Rozporządzenie ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy
Dyrektywa o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
Rolnictwo
Rozporządzenie zmieniające przepisy ogólnego prawa żywnościowego
Rybołówstwo
Rozporządzenie o środkach technicznych
Środowisko
Rozporządzenie o trwałych zanieczyszczeniach organicznych (przekształcenie)
Rozporządzenie o normach CO2 dla pojazdów ciężkich
Rynek wewnętrzny i przemysł
Dyrektywa o narzędziach i procesach cyfrowych w prawie spółek
Transport
Dyrektywa o promowaniu ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
Rozporządzenie ustanawiające europejski system morskich pojedynczych punktów kontaktowych
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.