Rada UE przyjęła 28 maja br.  konkluzje o przyszłości europejskiej polityki kosmicznej. Uznając rolę przestrzeni kosmicznej w generowaniu korzyści społecznych i gospodarczych oraz jej wagę w kształtowaniu różnych polityk sektorowych, Rada zaapelowała o większą koordynację działań między UE, Europejską Agencją Kosmiczną i państwami członkowskimi w podejmowaniu wyzwań wynikających z transformacji sektora kosmicznego.

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.