Rada UE przyjęła 27 maja br.  konkluzje pt. „Nowy poziom ambicji w zakresie konkurencyjnego jednolitego rynku”. Konkluzje są odpowiedzią Rady na niedawne apele Rady Europejskiej o zintegrowane, perspektywiczne podejście do jednolitego rynku, które łączyłoby wszystkie stosowne polityki oraz eliminowało utrzymujące się nieuzasadnione bariery i zapobiegało nowym, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług i cyfryzacji.

   „Jednolity rynek to ogromne osiągnięcie oraz fundament siły i globalnej konkurencyjności europejskiej gospodarki. Dzisiejsze konkluzje nie pozostawiają wątpliwości, że jesteśmy zdecydowani podjąć wszelkie niezbędne działania na rzecz bardziej zintegrowanego, w pełni wydajnego, gotowego na erę cyfrową i pozbawionego barier jednolitego rynku, na którym regulacje są w pełni wdrażane – ku pożytkowi naszych firm i obywateli” – powiedział Nicolae Hurduc, rumuński minister badań i innowacji.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.