73 proc. Europejczyków chce, żeby Wspólnota robiła więcej w sprawie migracji, a 58 proc. uważa, że jej działania są niewystarczające (to spadek o 8 pkt proc. w porównaniu do 2016 roku) - wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Od 2015 r. Unia Europejska podjęła szereg działań, aby ograniczyć napływ migrantów na jej terytorium oraz ulepszyć reguły przyznawania azylu.

Co robi Parlament?
   W grudniu 2016 r. posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) poparli przekształcenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, która ma otrzymać dodatkowe kompetencje i zapewnić sprawiedliwą dystrybucję osób ubiegających się o azyl. Nowa instytucja wesprze państwa członkowskie w razie kryzysu i będzie monitorowała przestrzeganie unijnego prawa azylowego przez władze krajowe. Obecnie trwają negocjacje Parlamentu Europejskiego z państwami członkowskimi i Komisją Europejską.
   Państwo odpowiedzialne za rozpatrzenie konkretnego wniosku o azyl wyznacza się na podstawie tzw. systemu dublińskiego - określa on, które z państw członkowskich UE jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl. W marcu br. pod obrady Komisji LIBE trafił projekt rozporządzenia, które ma naprawić jego słabości (m.in. to, że w przypadku napływu migrantów najbardziej obciążone są państwa graniczne UE). Obecnie posłowie pracują nad poprawkami do rozporządzenia
   W kwietniu br. członkowie Komisji LIBE opowiedzieli się za ujednoliceniem warunków, w jakich przyjmowane są osoby ubiegające się o azyl. Godne traktowanie, dostępność kursów językowych i opieka nad dziećmi mają zwiększyć szanse przybyszów na integrację i usamodzielnienie się.
O badaniu
Badanie Eurobarometru przeprowadzono między 18 i 27 marca na reprezentatywnej próbie 27,901 osób ze wszystkich państw UE.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.