UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie nadal łamać prawo międzynarodowe - mówi rezolucja przyjęta 12 marca br. przez Parlament Europejski. Rezolucję w sprawie stanu stosunków politycznych UE-Rosja poparło 402 posłów, 163 było przeciw, 89 wstrzymało się od głosu.

Coraz więcej kwestii spornych
   Posłowie zwracają uwagę na nowe punkty sporne między UE a Rosją, które pojawiły się od 2015 r. Poza działaniami Rosji wobec Ukrainy posłowie wymieniają między innymi interwencję Rosji w Syrii i ingerencje w Libii i Republice Środkowoafrykańskiej. Podkreślają też wsparcie Rosji dla partii przeciwnych integracji europejskiej i ruchów skrajnie prawicowych w państwach UE, między innymi na Węgrzech, oraz to, że rosyjskie władze dopuszczają się manipulacji wyborczych i łamią prawa człowieka w swoim własnym państwie.
   Parlament potępia rosyjskie kampanie dezinformacyjne i propagandowe oraz ataki cybernetyczne, które mają na celu zwiększenie napięć w UE i jej państwach członkowskich i destabilizację demokracji. Zalecają w związku z tym znaczące wzmocnienie finansowania i liczebności unijnej grupy zadaniowej East Stratcom.
   Parlament ostro krytykuje też Rosję za naruszanie przestrzeni powietrznej państw UE, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego, i po raz kolejny przestrzega, że Nord Stream-2 może zwiększyć zależność UE od rosyjskich dostaw gazu i zagrozić rynkowi wewnętrznemu UE. Posłowie zwracają też uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z prowadzenia przez Rosję nielegalnej działalności finansowej na terenie UE. Chodzi o proceder prania brudnych pieniędzy i inne działania, których wartość oceniana jest na setek miliardów euro rocznie. Posłowie apelują do krajów UE oferujących rosyjskim oligarchom "złotych wiz” i "złote paszporty" o zaprzestanie tych praktyk.
Sankcje muszą zostać przedłużone
   Parlament, w świetle takiego podsumowania naruszeń prawa międzynarodowego przez Rosję,  oświadcza że UE powinna być gotowa do przyjęcia dalszych sankcji wobec Rosji. Sankcje powinny być proporcjonalne do zagrożeń stwarzanych przez Rosję i wymierzone w poszczególne osoby. W grudniu 2018 Rada przedłużyła sankcje gospodarcze przeciw Rosji do 31 lipca 2019 r.
Globalne wyzwania wymagają współpracy
   W rezolucji podkreślono, że UE powinna dokonać przeglądu swojej obecnej umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) z Rosją i ograniczyć współpracę z tym krajem do dziedzin, w których istnieje globalna wspólnota interesów, takich jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja i walka z terroryzmem.
   Bliższe stosunki byłyby możliwe tylko wtedy, gdyby Rosja w pełni wdrożyła tzw. Protokół miński, zakończyła wojnę we wschodniej Ukrainie i zaczęła przestrzegać prawa międzynarodowego.
   „Czas na miły i dyplomatyczny język się skończył. Margines do współpracy z Rosją będzie bardzo ograniczony dopóty, dopóki Rosja będzie okupować część Ukrainy i atakować inne kraje europejskie" - powiedziała sprawozdawczyni Sandra Kalniete (EPL, Łotwa).
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.