Radowy Komitet Stałych Przedstawicieli upoważnił 6 marca br.  prezydencję rumuńską do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tymczasowego przedłużenia ważności niektórych autoryzacji, certyfikatów i licencji. Chodzi o to, by – w razie gdyby Wielka Brytania opuściła Unię bez porozumienia – usługi kolejowe między UE (Francją i Irlandią) a Wielką Brytanią mogły być kontynuowane bez zakłóceń. Przedłużenie to pozwoli na zawarcie dwustronnych porozumień między poszczególnymi państwami członkowskimi a Wielką Brytanią – jako państwem trzecim – oraz na podejmowanie innych działań w celu uniknięcia zakłóceń. Środki te są uzależnione od zastosowania przez Wielką Brytanię do transgranicznych połączeń kolejowych identycznych norm, wymogów i procedur.

   Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać następnego dnia po tym, jak traktaty UE przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że przedtem wejdzie w życie umowa wystąpieniowa.
   Ostateczny tekst musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę odpowiednio wcześnie przed datą wystąpienia. Zanim poprawki do pierwotnego wniosku Komisji zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiego pod głosowanie, odbędzie się nieformalne posiedzenie współprawodawców, które ma ułatwić porozumienie.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.