UE stara się, by w całej UE można było bezpiecznie pić wodę z kranu. Rada przyjęła 5 marca br. stanowisko w sprawie propozycji zmiany dyrektywy o wodzie pitnej. Proponuje się uaktualnienie norm, które musi spełniać woda pitna, i wprowadzenie racjonalnego kosztowo, opartego na ryzyku podejścia do monitorowania jakości wody. Dodaje się też nowe przepisy o materiałach mających kontakt z wodą pitną i o poprawie dostępu do wody. Zmiana dyrektywy jest bezpośrednim efektem pierwszej w historii udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Right2Water.

   „Wiem, że bezpieczna woda pitna to kwestia ważna dla wszystkich z nas, czego dowodem jest inicjatywa obywatelska Right2Water. Dlatego cieszy mnie dzisiejsze porozumienie Rady w sprawie stanowiska wobec dyrektywy o wodzie pitnej. Przesłanie jest jasne: wszędzie w Europie można pić wodę bez obaw o zdrowie” – powiedział Ioan Deneș, rumuński minister gospodarki wodnej i leśnictwa.
   Jednym z najważniejszych elementów przekształconej dyrektywy będzie uaktualnienie obecnych norm jakości wody, ustalonych ponad 20 lat temu. W akcie wprowadza się też podejście do monitorowania jakości wody oparte na ryzyku. Podejście to powinno w dłuższym okresie zmniejszyć koszty monitorowania, a zarazem zagwarantować najwyższą jakość wody pitnej.
   Proponowana zmieniona dyrektywa wprowadza również nowe obowiązki związane z poprawą dostępu do wody. Państwa członkowskie będą musiały także dopilnować, by konsumenci mieli dostęp do informacji o właściwościach swojej wody pitnej i do innych użytecznych danych. Rada proponuje też nową procedurę ustalania wymogów higienicznych wobec materiałów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Chodzi o to, by poprawić jakość takich materiałów i tym samym zadbać o ochronę zdrowia ludzkiego i o brak zanieczyszczeń.
Kontekst i dalsze kroki
   1 lutego 2018 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy przekształcający dyrektywę o wodzie pitnej. 25 czerwca 2018 r. Rada ds. Środowiska przeprowadziła nad nim debatę orientacyjną. Za prezydencji austriackiej i rumuńskiej odbyły się merytoryczne dyskusje na szczeblu ekspertów.
   23 października 2018 r. Parlament Europejski na sesji plenarnej zaproponował zmiany do wniosku Komisji. Swoje stanowisko w pierwszym czytaniu ma przyjąć na drugiej sesji plenarnej w marcu. Negocjacje międzyinstytucjonalne odbędą się najprawdopodobniej za prezydencji fińskiej.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.