Nieuiszczanie opłat drogowych może już niedługo przejść do historii, bo UE wprowadza nowy system wymiany informacji, który umożliwi krajowym organom dostęp do danych rejestracyjnych pojazdów z innych państw członkowskich. Dzięki temu będzie można identyfikować właścicieli pojazdów, za przejazd których nie uiszczono opłaty. System ten przewidziano w zaktualizowanych przepisach o elektronicznym poborze opłat drogowych, które 4 marca br. oficjalnie przyjęła Rada w następstwie wstępnego porozumienia z Parlamentem wypracowanego 20 listopada 2018 r.

   Nowe przepisy zwiększą również interoperacyjność elektronicznych systemów poboru opłat, co podniesie ich opłacalność i uprości obsługę. Usunięte zostaną bariery administracyjne, takie jak uciążliwe procedury zatwierdzania oraz lokalne, niestandardowe specyfikacje techniczne. W efekcie dostawcy usług opłaty elektronicznej uzyskają łatwiejszy dostęp do rynku poboru opłat.
Co dalej?
   Głosowanie Rady zamknęło procedurę ustawodawczą. Parlament Europejski przeprowadził głosowanie 14 lutego 2019 r. Dyrektywa zostanie podpisana przez obie instytucje, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a nowe przepisy zaczną obowiązywać 30 miesięcy później.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.