28 lutego br.  Rada UE mianowała Eamona Gilmore’a specjalnym przedstawicielem UE ds. praw człowieka. Zastąpi on Stavrosa Lambrinidisa, który jako pierwszy specjalny przedstawiciel funkcję tę objął w 2012 r. Eamon Gilmore przejmie ją 1 marca 2019 r., na razie na 2-letnią kadencję.

   Specjalny przedstawiciel ds. praw człowieka ma za zadanie zwiększać skuteczność i widoczność polityki UE w zakresie tych praw. Jego mandat jest szeroki i elastyczny, pozwala więc adaptować działalność do ewoluującej sytuacji geopolitycznej. Specjalny przedstawiciel będzie ściśle współpracować z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, która zapewni mu pełne wsparcie.
   Eamon Gilmore jest byłym wicepremierem Irlandii oraz byłym ministrem spraw zagranicznych. Odpowiadał za wdrażanie porozumienia wielkopiątkowego, w tym jego zasadniczych postanowień dotyczących praw człowieka. Od października 2015 r. jest specjalnym wysłannikiem Wysokiego Przedstawiciela ds. kolumbijskiego procesu pokojowego. Jego praca i wkład w proces pokojowy cieszyły się dużym uznaniem wszystkich stron.
   Rolą specjalnych przedstawicieli UE jest propagowanie polityk i interesów Unii w niektórych regionach i państwach, a także promowanie szczególnie ważnych dla niej kwestii. Specjalni przedstawiciele działają aktywnie na rzecz pokoju, stabilności i praworządności. Pierwsi specjalni przedstawiciele UE zostali powołani w 1996 r. Obecnie prace wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini wspiera 8 specjalnych przedstawicieli UE.
   Decyzja zapadła w procedurze pisemnej 28 lutego.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.