Prezydencja rumuńska i Parlament Europejski wypracowały 26 lutego br. wstępne porozumienie w sprawie tymczasowych, ograniczonych środków, by w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez wynegocjowanej umowy zapewnić podstawowe towarowe i pasażerskie połączenia drogowe i złagodzić w ten sposób najdotkliwsze zakłócenia. Uzgodnione środki pozwolą drogowym przewoźnikom towarów oraz przewoźnikom autokarowym i autobusowym z koncesją brytyjską przewozić towary i pasażerów między Wielką Brytanią a 27 państwami członkowskimi.

   Prawa przyznane tym sposobem będą zależeć od tego, czy Wielka Brytania udzieli praw równoważnych przewoźnikom z 27 państw członkowskich, i będą podlegać warunkom gwarantującym uczciwą konkurencję. Porozumienie zostanie teraz przedstawione do zatwierdzenia w Radzie ambasadorom państw członkowskich na forum Komitetu Stałych Przedstawicieli.
   Tymczasowe środki nie mają wpływu na jakiekolwiek przyszłe negocjacje z Wielką Brytanią.
   Rozporządzenie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.
   Rozporządzenie przestanie obowiązywać 31 grudnia 2019 r.
Kontekst
   Wszystkie środki awaryjne na wypadek brexitu bez umowy mają w ogólnym zamyśle postać jednostronnych działań Unii, przy założeniu że Wielka Brytania działania te odwzajemni. Środki te mają charakter wyjątku, a ich obowiązywanie jest ściśle ograniczone w czasie. Celem środków z zakresu transportu nie jest odtworzenie unijnego status quo, ale zachowanie podstawowych połączeń między UE a Wielką Brytanią.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.