Rumuńska prezydencja Rady wypracowała 19 lutego br. wstępne porozumienie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych przepisów wyznaczających wiążące cele redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Dzisiejsze wstępne porozumienie muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie.

   Nowe przepisy sprawią, że w latach 2025–2029 nowe samochody ciężarowe będą emitowały średnio o 15% CO2 mniej niż w 2019 r. Od 2030 r. będą musiały emitować średnio o 30% mniej CO2. Cele te są wiążące, a producenci ciężarówek, którzy ich nie spełnią, będą zmuszeni zapłacić karę pieniężną jako opłatę z tytułu przekroczenia poziomu emisji.
   „Po raz pierwszy wprowadzamy cele redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Dzisiejsze porozumienie likwiduje lukę w europejskich regulacjach środowiskowych. Gwarantuje, że sektor pojazdów ciężkich zacznie wnosić wkład w realizację naszych celów klimatycznych. Jesteśmy zdecydowani dotrzymać obietnic złożonych w ramach porozumienia paryskiego” – powiedziała Graţiela-Leocadia Gavrilescu, rumuńska wicepremier i minister środowiska
   Oprócz ustalenia wiążących celów współprawodawcy postanowili wzmocnić (w porównaniu z propozycją Komisji) system zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w sektorze pojazdów ciężkich. Autobusy i autokary zostały wyłączone z systemu pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, ponieważ otrzymują już zachęty poprzez inne środki.
   Współprawodawcy uzgodnili też konkretne środki, które zapewnią dostępność solidnych i wiarygodnych danych. Będzie je można uzyskiwać za pośrednictwem urządzeń pokładowych monitorujących faktyczne zużycie paliwa i energii przez pojazdy ciężkie.
   Jeszcze w ubiegłym roku Rada przyjęła rozporządzenie, które precyzuje techniczne podstawy nowych przepisów i szczegółowo określa, w jaki sposób trzeba monitorować i raportować emisje CO2.
Kontekst i dalsze kroki
   Emisje CO2 z pojazdów ciężkich, w tym samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów, stanowią około 6% całkowitych emisji CO2 w UE i około 27% całkowitych emisji CO2 w transporcie drogowym. W czerwcu 2018 r. Rada przyjęła przepisy o monitorowaniu i raportowaniu emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie. Obecnie prawo unijne nie określa żadnych wymogów dotyczących redukcji emisji CO2 dla takich pojazdów.
   Komisja przyjęła wniosek w sprawie nowego rozporządzenia 17 maja 2018 r. Ma on na celu ustalenie norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich i ma w ten sposób pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu poziomów obniżenia emisji uzgodnionych w ramach rozporządzenia o wspólnym wysiłku redukcyjnym. Parlament Europejski uzgodnił swoje stanowisko 14 listopada 2018 r. Rada ustaliła swoje stanowisko (podejście ogólne) 20 grudnia 2018 r. 8 stycznia 2019 r. rozpoczęły się negocjacje z Parlamentem Europejskim, które dziś zakończyły się porozumieniem.
   Dzisiejsze wstępne porozumienie muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie. Musi je również przegłosować Parlament Europejski. Po zakończeniu tych procedur może nastąpić (prawdopodobnie przed końcem maja) formalne przyjęcie aktu przez Radę.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.