Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentki i studentów II – V roku prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym. Zgłoszenia przyjmuje do 4 lutego 2019 r. Fundacja szczególnie zachęca do aplikowania na praktyki studentki i studentów zainteresowanych tematyką migracyjną oraz posługujących się językiem rosyjskim.

Termin: wybrany dzień tygodnia w semestrze letnim 2018/2019 (planowany termin rozpoczęcia praktyk to 18 lutego 2019 r.)
Miejsce: siedziba HFPC – ul. Zgoda 11, Warszawa
Praktyki w dziale prawnym HFPC
W ramach praktyk semestralnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci będą brali udział w:
• pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC;
• pracach programów merytorycznych zajmujących się m.in. sprawami z zakresu litygacji strategicznej, interwencji prawnej, dyskryminacji, wolności słowa, prawa migracyjnego i uchodźczego;
• rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC;
• organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach;
• spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce.
W ramach odbywanych praktyk, studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC. Praktyki w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich.
Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą:
• pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce;
• zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi;
• zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa;
• poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce;
• zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach.
Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC, prosimy wysyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.