W wydaniu listopadowo-grudniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” rozmowa z dr. Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, m.in. o tym, czy Polsce potrzebna jest jeszcze Unia Europejska, skoro, jak twierdzi Prezydent naszego kraju, to „wyimaginowana Wspólnota, z której dla nas niewiele wynika” i czy z kolei Unii potrzebna jest jeszcze Polska - raz po raz kwestionująca jej założenia, prawa i wartości. O przyszłości Wspólnoty mówi także Rafał Dymek, Dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
Ponadto przeczytacie Państwo o: problematycznej nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obszarach występowania dumpingu socjalnego, jak przetwarzać dane osobowe na blockchainie, prawie żywnościowym w 2019 roku, Copy Fights w Unii Europejskiej, czyli o artykule 13 projektu dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Będzie można również znaleźć materiał o ochronie konsumentów a wprowadzeniu na rynek UE nowej żywności zawierającej wytworzone nanomateriały, a także zapoznać się z glosą do wyroku TSUE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie C-163/13 - kolor i kształt jako przedmiot ochrony znaku towarowego.
Poza tym znajdą Państwo oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2019 rok! Druk zamówienia w zakładce Prenumerata.

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.