Dom Historii Europejskiej - nowe muzeum w europejskiej dzielnicy Brukseli - został otwarty dla odwiedzających 6 maja br. Ma sprowokować odwiedzających do uważniejszego spojrzenia na historię kontynentu i proces europejskiej integracji. Muzeum jest czynne siedem dni w tygodniu, a wejście - bezpłatne.

   Stała ekspozycja w Domu Historii Europejskiej jest dostępna w 24 językach. Zachęca ona do refleksji nad europejskim dziedzictwem kulturowym poprzez pryzmat ewolucji geograficznego pojęcia Europy. Goście mogą przejść - w dosłownym sensie - przez polityczną, ekonomiczną, społeczną i kulturalną historię Europy XIX i XX w. Szczególny nacisk został położony na historię europejskiej integracji.
   Pierwsza tymczasowa ekspozycja jest zatytułowana „Interakcje” i pozwala śledzić na mapie Europy - za pomocą narzędzia track your Europe - najważniejsze wydarzenia w życiu gości muzeum i internautów.
   „Ten dom mówi o rzeczach, które są nam wspólne, wydarzeniach, które przeżyliśmy razem. To nie jest jedynie Dom Historii Europejskiej, ale również dom europejskiej tożsamości i pamięci” - skomentował projekt przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.
   Bezpłatny wstęp do muzeum będzie możliwy przez 7 dni w tygodniu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.