Rada Unii Europejskiej przyjęła 17 grudnia br. decyzję upoważniającą unijną misję pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) do aktywnego wspierania władz tego państwa w walce z zorganizowanymi siatkami przestępczymi zajmującymi się przemytem migrantów, handlem ludźmi i terroryzmem. Wcześniej EUBAM Libya powierzono też zadanie zaplanowania kolejnej unijnej misji cywilnej przy współpracy z libijskimi władzami.

   Zmieniony mandat misji będzie obowiązywał do 30 czerwca 2020 r. Rada przydzieliła również misji budżet w wysokości 61,6 mln EUR na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
   Zgodnie ze swoimi celami EUBAM Libya zapewnia pomoc w budowaniu zdolności w obszarach: zarządzania granicami, ścigania przestępstw oraz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Misja doradza libijskim władzom, jak rozwijać krajową strategię zintegrowanego zarządzania granicami, i wspiera budowanie zdolności, strategiczne planowanie i koordynację działań stosownych organów w Libii. Misja będzie także kierować projektami związanymi z jej mandatem oraz je koordynować.
   EUBAM Libya działa na wniosek libijskich władz i wpisuje się w całościowe podejście UE do wspierania przekształcenia Libii w kraj demokratyczny, stabilny i dostatni. Obecna cywilna misja ściśle współpracuje z oenzetowską misją wsparcia w Libii i uczestniczy w jej działaniach.
   Jej siedziba znajduje się w Trypolisie. Na czele misji stoi Włoch Vincenzo Tagliaferri.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.