Europejczycy zdają sobie sprawę, że najpoważniejsze współczesne problemy można rozwiązać tylko wspólnie, ale nie są przekonani, czy politycy przedstawią najlepsze rozwiązania - takie wnioski płyną z sondażu Eurobarometru przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie Parlamentu Europejskiego. W jakich obszarach obywatele oczekują większej aktywności ze strony UE?

1. Europejczycy żądają rozwiązania problemów przez UE
  Większość respondentów uważa, że w rozmaitych dziedzinach - od bezpieczeństwa i migracji po ekonomię i politykę społeczną - Europa powinna robić więcej niż do tej pory. W porównaniu do zeszłego roku spadł udział osób przekonanych, że działania UE w kluczowych obszarach, takich jak walka z terroryzmem, bezpieczeństwo, polityka migracyjna, oszustwa podatkowe i bezrobocie są niewystarczające, co może być reakcją na działania podjęte przez Wspólnotę w tych obszarach.
2. Przywiązanie do UE rośnie, ale w niektórych krajach pozostaje bardzo niskie
  Statystycznie Europejczycy oceniają UE pozytywnie - 57 proc. respondentów stwierdziło, że członkostwo ich kraju w UE jest dobrą rzeczą, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do października 2016 r. Między krajami członkowskimi występują znaczące różnice - tylko około jednej trzeciej Czechów, Greków i Chorwatów podziela tę opinię.
  W sumie 56 proc. respondentów w UE deklaruje przywiązanie do UE - 5 punktów procentowych więcej niż w listopadzie 2016 r. To wciąż mniej niż odsetek osób deklarujących przywiązanie do swojego miasta (87 proc.), regionu (87 proc.) lub kraju (91 proc.).
3. Zainteresowanie unijną polityką rośnie
  Zwiększył się odsetek osób, które śledzą europejską politykę - zainteresowanie działaniami UE deklaruje 57 proc. respondentów, w październiku 2016 r. było to 54 proc. Obecnie 43 proc. respondentów twierdzi, że ich głos liczy się w Europie, o 6 punktów procentowych więcej niż w październiku, ale większość (53 proc.) wciąż odnosi wrażenie, że ich głos nie jest słyszany na poziomie europejskim. Więcej respondentów deklaruje, że ich głos ma znaczenie na poziomie krajowym - tego zdania jest 63 proc., przeciwnego - tylko 35 proc.
4. Rosną również obawy
  Dane wskazują na brak zadowolenia z funkcjonowania demokracji w UE - taką postawę deklaruje 47 proc. respondentów (zadowolonych jest tylko 43 proc. ankietowanych). Tu również występują wyraźne różnice między poszczególnymi krajami - np. w Grecji jedynie 20 proc. respondentów deklarowało zadowolenie ze stanu europejskiej demokracji. Wielu Europejczyków wyraża zaniepokojenie nierównościami społecznymi.
  W sumie połowa respondentów jest zdania, że UE zmierza w złym kierunku. W październiku 2016 r. uważało tak 54 proc. respondentów.
5. Więcej Europejczyków popiera ideę Europy kilku prędkości
  W debacie nad możliwymi scenariuszami dla przyszłości Europy najwięcej osób popiera pomysł, że niektóre kraje powinny integrować się w szybszym tempie niż pozostałe - takiego zdania jest 49 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu z wrześniem 2015 r. Opinie znacząco różnią się w poszczególnych krajach członkowskich.
  Badanie metodą wywiadów twarzą w twarz zostało przeprowadzone na próbie 27 901 Europejczyków między 18 a 27 marca 2017 r.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.