Premier Theresa May może opóźnić głosowanie nad umową wypowiedzeniową w brytyjskim parlamencie nawet o ponad miesiąc. O takiej możliwości poinformowało Downing Street.

   W poniedziałek (10.12) Theresa May niespodziewanie ogłosiła, że ratyfikacja następnego dnia w Izbie Gmin porozumienia rozwodowego z Unią jednak się nie odbędzie. W zamian premier chce jechać do Brukseli, aby renegocjować umowę, której zatwierdzenie nie miało właściwie żadnych szans.
   Downing Street potwierdziło, że Theresa May zamierza doprowadzić do głosowania nad umową brexitową najpóźniej do 21 stycznia.
   Do tej pory liczy na uzyskanie ze strony Unii Europejskiej jak najwięcej korzystnych dla Wielkiej Brytanii ustępstw.
Za: RP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.