Fundusze europejskie powinny być w większym stopniu przeznaczane na inwestycje, które mogą się same utrzymać. Z kolei w przypadku inwestycji drogowych, władze często przeszacowują wykorzystanie wyremontowanych i wybudowanych dróg - takie wnioski z wizyty w Polsce zaprezentowała szefowa delegacji Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, posłanka do PE Inga Gräßle

   Delegacja Komisji Kontroli budżetowej przyjechała do Polski 18 kwietnia i przez dwa dni odwiedziła projekty realizowane ze wsparciem europejskim we Wrocławiu, Wieluniu, Bełchatowie, Strykowie, Warce, Żyrardowie i Warszawie.
   Członkowie delegacji spotkali się także z przedstawicielami Sejmu, Ministerstwa Rozwoju i Najwyższej Izby Kontroli.
   Posłanka Gräßle podkreśliła, że wśród krajów Europy środkowej i wschodniej, w Polsce jest stosunkowo mało problemów z zarządzaniem funduszami europejskimi.
   „Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Słowenia - wszystkie mają zdecydowanie więcej problemów [...] Czechy są regularnie w naszym planie działań, mamy systemowy konflikt interesów we władzach zarządzających, ogromne problemy w niektórych programach operacyjnych. Tych wszystkich problemów nie mamy w Polsce” - podkreśliła Gräßle.
   Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, która jest odpowiedzialna za udzielanie absolutorium budżetu Unii Europejskiej, dokonuje horyzontalnego przeglądu wszystkich polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej, której Polska jest jednym z największych beneficjentów zarówno w perspektywie budżetowej 2007-2013, jak i 2014-2020.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.