Rada UE przyjęła 3 krótkie akty prawne, które wprowadzają zmiany w niektórych unijnych przepisach vatowskich, by do czasu wprowadzenia nowego systemu VAT zaradzić 4 szczegółowym problemom.

Chodzi tu o:
• magazyn konsygnacyjny: wprowadza się uproszczone, jednakowe traktowanie rozwiązań w zakresie korzystania z magazynu konsygnacyjnego, kiedy to sprzedawca dostarcza towar z myślą o znanym sobie nabywcy w innym państwie członkowskim
• numer identyfikacyjny VAT: aby móc skorzystać ze zwolnienia z VAT w przypadku wewnątrzunijnej dostawy towarów, dodatkowym warunkiem stanie się numer identyfikacyjny klienta
• transakcje łańcuchowe: aby zwiększyć pewność prawa w ustalaniu sposobu traktowania transakcji łańcuchowych na potrzeby VAT, wprowadzone zostaną jednolite kryteria
• dowód dostawy wewnątrzunijnej: ustanawia się wspólne ramy dokumentacji wymaganej na potrzeby ubiegania się o zwolnienie z VAT w przypadku dostaw wewnątrzunijnych.
   Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
   Jednocześnie trwają dyskusje nad docelowym systemem VAT, który ma zastąpić obecne rozwiązania „przejściowe”, stosowane od 1993 r. W oczekiwaniu na nowy system zaproponowano 4 krótkoterminowe rozwiązania prowizoryczne.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.