Unia Europejska tworzy Europejski Korpus Solidarności, który da młodym ludziom okazję do dzielenia się wartościami europejskimi. 26 listopada 2018 r. Rada uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. W tym okresie finansowym Korpus pozwoli setkom tysięcy młodych ludzi w Europie podjąć działania solidarnościowe w formie wolontariatu, pracy lub stażu o charakterze społecznym. Działaniem solidarnościowym może być pomoc dzieciom lub starszym, pomoc w ośrodkach azylowych czy też pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym lub w odbudowie.

   „Młodzi ludzie z chęcią okazują solidarność innym i z entuzjazmem uczą się nowych umiejętności. Europejski Korpus Solidarności da młodym Europejczykom szansę wykorzystać tę energię, by pomóc ludziom w potrzebie, a przy tym nabyć cennego doświadczenia zawodowego i rozwinąć osobowość” – powiedziała Juliane Bogner-Strauß, austriacka minister ds. kobiet, rodzin i młodzieży.
   Porozumienie nie obejmuje budżetowych aspektów proponowanego rozporządzenia, ponieważ ostateczne kwoty będą zależeć od zgody w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych. Europejski Korpus Solidarności 2021–2027 będzie samodzielnym programem z własnym budżetem, osobnym od programu Erasmus i innych programów UE.
Główne elementy Korpusu
• Zainteresowane osoby w wieku 17–30 lat mogą zarejestrować się na portalu Korpusu. Jeśli się zarejestrują i jeśli mają co najmniej 18 lat, mogą zostać zaproszone do udziału w projektach przez zarejestrowane organizacje. Mogą też same przeszukiwać ogłoszenia umieszczane na portalu przez organizacje
• Proponowane działania to np. wolontariat, staż, praca oraz projekty solidarnościowe prowadzone przez młodzież
• Europejski Korpus Solidarności uwzględnia specjalne potrzeby młodych osób o mniejszych szansach: rezerwuje część budżetu na działania krajowe
• Dzięki przejęciu dotychczasowego działania zatytułowanego „Wolontariat europejski” program poszerza się o kraje pozaunijne, zwłaszcza znajdujące się w sąsiedztwie unijnych regionów najbardziej oddalonych
• Dzięki włączeniu dotychczas odrębnej inicjatywy »Wolontariusze pomocy UE« Korpus zyskuje nową dziedzinę, a mianowicie wsparcie działań z zakresu pomocy humanitarnej w państwach trzecich. Przyniesie to dodatkowe korzyści organizacyjne i oszczędności.
Kontekst
   Europejski Korpus Solidarności został zapowiedziany przez przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2016 r. Pierwszy etap jego wdrażania rozpoczął się w grudniu 2016 r., drugi zaś obejmuje lata 2018–2020. 11 czerwca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała na lata 2021–2027 etap trzeci.
Co dalej?
   Porozumienie wypracowane przez Radę posłuży jako punkt wyjścia w przyszłych negocjacjach z Parlamentem Europejskim. Decyzja o budżecie Korpusu na lata 2021–2027 będzie zależeć od porozumienia w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.