Bez przedstawicieli rządu w Warszawie odbywa się wysłuchanie Polski na posiedzeniu komisji swobód obywatelskich Parlamentu Europejskiego.  Przewodniczący Claude Moraes poinformował na początku wysłuchania, że zaproszenie zostało wysłane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale nie pojawił się on w europarlamencie. Nie wyznaczył też nikogo w zastępstwie. Moraes powiedział, że podczas wrześniowej wizyty grupy deputowanych w Polsce również nie doszło do spotkania z ministrem sprawiedliwości.

   Informując o wnioskach z wizyty, szef parlamentarnej komisji powiedział, że ma poważne wątpliwości co do reformy wymiaru sprawiedliwości. "Mogą one doprowadzić do sytuacji, że władza wykonawcza ma wpływ na skład i sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego" - powiedział Claude Moraes.
   Po nim głos zabrał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który powiedział, że ocena Komisji nie zmieniła się i nadal uważa ona, iż istnieje systematyczne zagrożenie dla praworządności.
   "(Polski rząd) oświadczył, że musi przeprowadzić zmiany legislacyjne, aby wdrożyć środki tymczasowe TSUE. Naszym zdaniem i zdaniem TSUE środki tymczasowe mogą być stosowane bezpośrednio" - powiedział wcześniej dziennikarzom Timmermans.
   Po tym wystąpieniu głos zabiorą dyplomaci z Austrii i Rumunii - obecnej i przyszłej prezydencji.
   Podczas ponad trzygodzinnego wysłuchania przewidziane są także wystąpienia między innymi przedstawicieli Komisji Weneckiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, rzecznika praw obywatelskich i ekspertów uniwersyteckich.
Za: IAR/PAP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.