19 listopada 2018 r. Rada i państwa członkowskie przyjęły konkluzje o ustanowieniu umowy w zakresie cywilnego wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W dokumencie zamieściły strategiczne wytyczne wzmacniania cywilnego wymiaru WPBiO i 22 zobowiązania polityczne.

   Chodzi o to, by zwiększyć zdolność UE do rozmieszczania cywilnych misji zarządzania kryzysowego. Misje takie wspierają policję, praworządność i administrację cywilną w sytuacjach niestabilności i konfliktu. Wzmocnienie wymiaru cywilnego to część szerszej reakcji UE na wyzwania z zakresu bezpieczeństwa.
   W konkluzjach Rada i państwa członkowskie zgodziły się na większy wkład w cywilne misje WPBiO. Zobowiązały się też poszerzyć cywilną zdolność reagowania: być w stanie w ciągu 30 dni po decyzji Rady uruchomić w dowolnym obszarze nową misję liczącą do 200 osób, która będzie dysponować całym niezbędnym sprzętem dostarczanym przez magazyn strategiczny i stosować wielopoziomową zdolność reagowania.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.