Państwa UE łączą siły wobec globalnych zagrożeń. Rada przyjęła zaktualizowaną listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO. Do pierwszych siedemnastu uzgodnionych 11 grudnia 2017 r. i oficjalnie przyjętych 6 marca 2018 r. dodała 17 nowych projektów. Dotyczą one m.in. szkoleń, rozwijania zdolności, gotowości operacyjnej na lądzie, na morzu i w powietrzu, a także cyberobrony.

   11 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję ustanawiającą stałą współpracę strukturalną (PESCO). Dzięki PESCO państwa członkowskie UE będą mogły ściślej współdziałać w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Te stałe ramy współpracy pozwolą państwom, które mają taką wolę i możliwości, na wspólne rozwijanie zdolności obronnych, inwestowanie w te same projekty oraz zwiększenie wkładu i gotowości operacyjnej swoich sił zbrojnych.
   25 państw uczestniczących w PESCO to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.