191 mln euro – to kwota, jak w przyszłym roku ma zostać wydana na promocję produktów rolno-spożywczych - zarówno w UE, jak i na świecie. Za prawie 90 mln euro sfinansowane zostaną programy promocyjne w krajach o wysokim potencjale rozwoju jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i USA. W samej Unii promowane będą owoce i warzywa – wybrano je, aby zachęcać konsumentów do zdrowego odżywiania się.

   14 listopada Komisja Europejska przyjęła program prac w zakresie promocji produktów rolno-spożywczych na 2019 r. Na wybrane programy przewidziano kwotę współfinansowania 191,6 mln euro. To wzrost o 12,5 mln euro w porównaniu z 2018 r. 89 mln euro zostanie przeznaczonych na kampanie w krajach o wysokim potencjale rozwoju takich jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Część środków zostanie przeznaczona na promocję konkretnych produktów, np. oliwek stołowych.
   Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: „Europa jest światowym producentem żywności i napojów najwyższej jakości. Cieszę się, że dzięki intensyfikacji kampanii promocyjnych w 2019 r. będziemy mogli lepiej dotrzeć do odbiorów w UE i poza jej granicami, zwłaszcza w krajach o dużym potencjale rozwoju. Korzyści z tego odniosą nasi rolnicy i producenci żywności. Rosnąca liczba umów handlowych oznacza również więcej możliwości dla naszych producentów. Komisja wspiera ich w promocji i eksporcie produktów”.
   W samej UE nacisk w kampaniach promocyjnych kładzie się na unijne systemy i etykiety jakości, w tym chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG), gwarantowane tradycyjne specjalności oraz produkty ekologiczne. Ponadto część środków przeznaczona jest na określone sektory, m.in. na ryż wyprodukowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz owoce i warzywa. Owoce i warzywa zostały wybrane, aby promować zdrowe odżywianie wśród konsumentów w UE.
   Zaproszenia do składania wniosków na konkretne kampanie zostaną opublikowane w styczniu 2019 r. Będą one otwarte dla różnych podmiotów, m.in. organizacji branżowych, organizacji producentów oraz grup z sektora rolno-spożywczego zajmujących się promocją produktów.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.