Ambasadorowie państw UE udzielili 15 listopada br. prezydencji mandatu do negocjacji z Parlamentem w sprawie zmiany przepisów o ocenie organizacji inspekcyjnych. Nowelizacja ma zapewnić pewność prawa i ciągłość działań po tym, jak Wielka Brytania opuści UE.

   Obecne przepisy przewidują, że uznane na szczeblu UE organizacje dokonujące inspekcji statków muszą być oceniane przez Komisję przynajmniej co 2 lata. Każda taka organizacja ma swoje państwo rekomendujące, czyli państwo, które pierwotnie wystąpiło z wnioskiem o jej uznanie i które uczestniczy w ocenie.
   Wielka Brytania zarekomendowała 2 organizacje, obecnie uznawane przez UE. Jednak po brexicie nie będzie mogła już uczestniczyć w ich ocenie.
   Projektowana nowelizacja ma zmienić wymóg, według którego tylko państwo rekomendujące może uczestniczyć w ocenie. Nowy przepis pozwoli uczestniczyć każdemu państwu UE, które danej organizacji udzieliło upoważnienia do przeprowadzania inspekcji. W ten sposób organizacje pierwotnie zarekomendowane przez Wielką Brytanię będą nadal mogły dokonywać inspekcji, dzięki czemu zapewniona zostanie ciągłość bezpieczeństwa na europejskich statkach.
Co dalej?
   Jak tylko Parlament ustali swoje stanowisko, prezydencja przystąpi do negocjacji, tak by osiągnąć porozumienie co do proponowanego rozporządzenia.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.