Obowiązek zgłoszenia każdej kwoty pieniężnej przekraczającej 10 000 EUR znajduje zastosowanie w międzynarodowych strefach tranzytowych portów lotniczych znajdujących się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym osoba podróżująca z państwa nienależącego do Unii do innego państwa niebędącego członkiem Unii z tranzytem w porcie lotniczym znajdującym się na terytorium Unii podlega temu obowiązkowi zgłoszenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

   Więcej w najbliższym wydaniu „Prawa Europejskiego w praktyce”.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.