„Brexit, najsilniej dotknie ludzi. Najważniejsze są prawa naszych obywateli, zachowanie pokoju w Irlandii Północnej i zabezpieczenie miejsc pracy, zagrożonych przez wyjście Wielkiej Brytanii z UE” - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, odnosząc się do sprawozdania na temat porozumienia w sprawie brexitu, złożonego 15 listopada br., przez głównego negocjatora, Michela Barnier, podczas Konferencji Przewodniczących grup politycznych.

Wierzymy w demokrację i szanujemy decyzję Brytyjczyków. Tekst uzgodniony przez Unię Europejską i Wielką Brytanię jest pierwszym krokiem na długiej drodze. Jestem optymistą, oczekując, że utoruje on drogę do bliskich przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią. Jak zawsze mówiłem, Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, ale nie Europę".
„Chciałbym podziękować Michelowi Barnier za jego niestrudzoną pracę i ducha współpracy, który jest podstawą naszych stosunków. Chciałbym również wyrazić uznanie dla zasadniczego wkładu grupy posłów zajmujących się brexitem w Parlamencie Europejskim”.
„Umowa ta powinna odzwierciedlać fakt, że każdy wynik negocjacji będzie gorszy od pełnego członkostwa, chroniąc jednocześnie interesy i prawa obywateli UE-27. Pokazuje ona, za czym opowiada się Unia Europejska: solidarnością i jednością jej członków”.
„Chcę również jasno powiedzieć, że jest to dopiero początek nowego etapu. Parlament Europejski zostanie wezwany do zatwierdzenia umowy i w związku z tym będzie nadal kontrolował rozwój sytuacji nie dopuszczając do przekroczenia w negocjacjach wyznaczonych przez nas granic” - zakończył przewodniczący.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.